?

דוג'ו נטפים

ראש דוג׳ו: מישל אלמן
נטפים
ילדי גן: ב' ה' 16:00-16:45
כתה א' - ג': א' ג' 16:45-17:30
כתה ד' - ח': א' ג' 17:30-18:30
052-2633498