?
ראש דוג׳ו - יוסי מזרחי
בית התרבות
ילדים: ב' 17:15-18:15ו' 13:30-14:30מבוגרים: ב' 21:00-22:15-18:15ו' 15:00-16:15
057-7626027