?

דוג'ו בית רוס

ראש דוג'ו: אמירה בר שלום
נשים ונערות בלבד כל הדרגות
מרכז קהילתי בית רוס, רחוב נג׳ארה 27, גבעת שאול ירושלים.
ב', ה' 19:00-20:30
אמירה 050-6767774

דוג'ו מגשימים