?

מבשרת ירושלים

ראש דוג׳ו - מיקי דותן
מתנ"ס מבשרת ירושלים
שעות האימון: ב' ה' 16:00-22:00
02-5356465