?

רמת הנגב – ילדים ומבוגרים – יאן אל עזרא

ראש דוג׳ו - יאן אל עזרא
מתנ"ס רמת הנגב
ימים: ב', ה'
ילדים - 18:30 - 17:00 ,מבוגרים 20:00 - 18:30
054-6690853