?

רעות – אלון עמיחי

דוג'ו רעות - ילדים - אלון עמיחי (לילדי חברי פארק המים רעות בלבד!!)

ראש דוג'ו - אלון עמיחי
פארק המים, רעות
יום ה' - 20:00 - 19:00
054-2537886
alonamihai@gmail.com