?

תל אביב – קאונטרי דקל – עופר

ראש דוג׳ו - עופר דיאמנט
קאונטרי קלאב דקל צפון תל אביב
ימים א' + ה' - שעות 20:30 - 19:00
054-4543561