?

תל אביב – קאונטרי דקל

ראש דוג׳ו - רועי הלפר
קאונטרי קלאב דקל צפון תל אביב
ימים א' + ד' ילדים מתחילים בגילאי 6-8 - שעות 17:00 - 17:45 ילדים מתקדמים בגילאי 8-12 - שעות 18:30 - 19:15
053-8209830