?

תל אביב – בית ספר שורשים

דוג'ו בית ספר שורשים

ראש דוג׳ו - גיורא ברגל
בית ספר שורשים רחוב דמודינה 24
שעות האימון: ילדים,נוער ומבוגרים: ד' 22:30 - 17:15 מבוגרים: יום א' 20:00 - 22:00
054-7209808