?

Category: כללי

20

Oct2015
 לאור האירועים האחרונים התבקשתי לכתוב מספר המלצות להתמודדות עם האלימות ולשיפור יכולתנו להגן על עצמנו. כאנשי קראטה יש לנו כלים ויכולות ולכן גם אחריות לתרום ולעזור לאוכלוסייה  במקרים כאלו. לדעתי זו מחויבותנו אולם ברור שמדובר בעניין של בחירה. ההמלצות הבאות יכולות לעזור ולשפר את ההתמודדות שלנו עם ... קרא עוד

24

Nov2014
"זאת הקאטה שאתה מתכוון להציג בפני הסנסיי? אני מצטער, אבל לא. זו לא קאטה שמתאימה לחגורה שחורה. הצגתה תבייש אותך ואת הדוג'ו שלנו". נזף בי זאב מינזלבסקי מאמן הקראטה שלי. "אבל זו הקאטה המועדפת עלי. התאמנתי עליה עשרות שעות!" מחיתי. אבל זאב היה נחרץ: "תתחיל לעבוד על קאטה ... קרא עוד

23

Nov2014
היתה זו נסיעת עבודה ממושכת לארה"ב. כל כך ממושכת, שהרגשתי צורך לחפש דוג'ו בסביבה ולהתאמן קצת.  כשספרתי לידיד לעבודה שהצטרף אלי לנסיעה, שאני יוצא להתאמן באוניברסיטת לונג ביץ' קליפורניה אצל מאמן ששמו מרמז על מוצא ערבי, הוא צחק ושאל אם אני לא מפחד שירביץ לי..... היה זה אימון ... קרא עוד