?

תכנית מבחיני דאן

2תעודת דאן

תכנית מבחני דאן

שודאן (דאן 1 )

(ותק 2 שנות אימון, 4 אימונים מיוחדים לפחות)

קיהון: גדאןבראי, אגהאוקה, אודהאוקה, טצואיאוקה, שוטואוקה, אויזוקי, גיאקוצוקי,

בעיטות: מאיגרי, מוואשיגרי, יוקוגרי קקומי, יוקוגרי קאגה, מיקזוקי גרי, מאי גרי+ פומי קומי באותה רגל

קומיטה: סאן בון קומיטה, איפון קומיטה בסיסי

קאטה: קאטה חובה: באסאי, קאטה אישית

טה נו מון: הצלחה של 2 ומעלה, מבוצע במהלך האימון מיוחד

נקודות חשובות: אגן יציב, עיניים, יד אחורית (איקיטה), רגל אחורית

נידאן (דאן 2)

(ותק 3 שנים מדרגה קודמת, 8 אימונים מיוחדים לפחות)

קיהון: טכניקות רצופות (שילובים)

גדאן בראי, גיאקו צוקי צ'ודאן

אגהאוקה, גיאקו צוקי צ'ודאן

אודהאוקה, גיאקו צוקי צ'ודאן

טצואי אוקה, גיאקו צוקי, צ'ודאן

שוטו אוקה נוקיטה ג'ודן (אותה יד) נוקיטה צ'ודאן

אוי צוקי צ'ודאן הלוך, ג'ודאן בחזרה.

אוי צוקי מאי גרי

מאי גרי מאי טה

מאי גרי מוושי גרי

מאי גרי יוקו גרי קקומי

מאי גרי פומי קומי, מוואשי גרי (באותה רגל מזן קוצו)

קאטה: קאטה אישית. קאטה חובה: קנקו

קומיטה: ג'ו איפון קומיטה (צ'ודאן, ג'ודאן), ג'ו קומיטה

נקודות חשובות: רוח לחימה. יכולת לחימה ריאליסטית, אפקטיבית ואסטרטגית . הידוק מתחת לשכמות.

סנדאן (דאן 3)

(ותק 5 שנים מהדרגה הקודמת או עפ"י החלטת הסנסיי. אימונים מיוחדים: 12 לפחות)

הובלה של הנבחנים לשודאן ונידאן (בקיאות, בהירות, הרגשה חזקה)

טוריטה: בישיבהאידורי, בעמידה: טאצ'י דור

קומיטה: ג'ו איפון קומיטה שילובים, ג'ו קומיטה

קאטה: קאטה אישית. קאטה חובה: ג'יאון

נקודות חשובות: הובלת הנבחנים באופן ברור ובהרגשה חזקה. הרגשת מאה, הרגשה חזקה בקומיטה, מצד שני הרגשת רוגע . ללא כוח כתפיים.

יודאן (דאן 4)

(ותק 5 שנים מדרגה קודמת או על פי החלטת הסנסיי. אימונים מיוחדים 20 לפחות)

נאגה וואזה (הטלות)

אפליקציות לטכניקות הטלה

אירימי (להיכנס פנימה לתוך הגוף),

קומיטה: לונגמאה (להיכנס למא מטווח ארוך

קאטה: קאטה אישית, קאטה חובה: ג'יטה.

נקודות חשובות: "קי" (הנפש) בהרגשה אחת, אחידות ושלמות עם אגרוף וגוף.

תנועות טבעיות, צנועות וללא אנוכיות.

גודאן (דאן 5)

( ניגש לבחינה על פי החלטת אושימה סנסיי)

"גִ'ינטַאי קיוּשו" (נקודות תורפה).

"קטסו" (החייאה)

קומיטה: יאיי

קאטה: קאטה אישית

/ הדרכה

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *