חוקת שיפוט

שיטת השיפוט בשוטוקאן קראטה-דו בישראל

1. בכל תחרויות חייב להיות 1 שופט ראשי, 1 שופט, 1 בורר.
2. על השופטים להיות בלתי תלויים וישרים לגמרי.
3. על השופטים להתנהג תמיד בכבוד ובשליטה עצמית.
4. על השופטים להתרכז בכל פרט בתחרות שעליה הם מופקדים, ולשפוט נכון כל תנועה של המתחרים.
5. בזמן התחרות השופטים רשאים לדבר רק עם “הבורר” והמתחרים.
6. השופטים לבושים: מכנס אפור, חולצה לבנה, תג.
7. דרגת שופט: מינימום דאן 3.
8. דרגת שופט ראשי ו”בורר”: מינימום דאן 4
9. השופט הראשי והשופט מסמנים וקובעים נקודות.
ה”בורר” מפקח ועונה על כל שאלה הקושרה בנהלים ובחוקת שיפוט.

כללי התנהגות למתחרים
1. על כל המתחרים להתנהג ברוח הקרטה דו.
2. על המתחרים וה”קייקו גי” להיות נקיים ומסודרים.
3. על הציפורניים בידיים וברגליים להיות מקוצצים.
4. אסור לענוד: טבעות,צמידים, בשרשראות ו/או אביזרים אחרים היכולים להיות מסוכנים.
5. מגני שיניים רצויים, מגני אשכים מותרים, כל מגינים האחרים חייבים באישור השופט הראשי. על המתחרים להשתמש במגני יד דומים ומאושרים על ידי השופט הראשי.
6. המתחרים אינם רשאים לשוחח אחד עם השוני בזמן התחרות.
7. המתחרים אינם יכולים להתווכח על נקודה או החלטת שיפוט.
8. תלונות וערעורים הקשורים ישירות עם הפרת החוקה יוגשו על ידי המאמן בפני “בורר” התחרות.

נקודות עיקריות
1. משך הקרב 2 דקות נטו.
2. הניצחון נקבע על בסיס: איפון אחד או 2 וזארי או יתרון של וזארי בסיום הזמן הרישמי.
3. כל מגע אסור.
4. מותר לתקוף כל אזורי הגוף.
5. נוכחים בזירה 2 שופטים, הבורר ממוקם בחוץ.
6. מגע:
פעם ראשונה: אזהרה, וזארי או איפון תלוי בחומרת המגע.
פעם שנייה: וזארי או איפון תלוי בחומרת המגע.
פעם שלישי: איפון
7. יציאה מן הזירה (החלטת השופטים)
פעם ראשונה: אזהרה
פעם שנייה: וזארי
פעם שלישית: אזהרה
פעם רביעית: איפון

תחרות בודדים
1. שובו איפון (קרב על איפון אחד).
2. ניצחון או הפסד יקבעו על בסיס:
א. איפון: (נקודה שלמה או שתי חצאי נקודות)
אם בסיום הזמן, לאחד המתחרים יתרון של וזארי, מתחרה זה יוכרז כמנצח. לשופט הראשי ולשופט קול אחד לכל אחד בהחלטה על איפון או וזארי במקרה של אי הסכמה החלטת השופט הראשי קובעת.ב. החלטה:
אם בתום הזמן הרשמי אין מנצח, השופט הראשי יבקש: “החלטה”. שוב לשופט הראשי ולשופט קול אחד בהצבעה. במידה של שוויון ניתן להכריז על הערכה (אנשוסן). ההחלטה מתבססת על :1. אזהרה 2. מספר יציאות מחוץ לזירה ואזהרות על כך. 3. רוח לחימה, יכולת טקטית ואסטרטגית. 4. נכונות להילחם.
ג. הפסד כתוצאה מעונש או פסילה (מחייב באיפון לצד השני):
טכניקות אסורות: 1. מגע 2. תפיסות מיותרות, דחיפות או התנגשות גופנית 3. הטלות מסוכנות. 4. יציאות תכופות מהזירה או בזבוז זמן. 5. כל התנהגות בלתי ספורטיבית, או לא נאותה.
3. א. אם בתום הזמן הרשמי אין מנצח ואם השופטים קובעים שוויון, אז מתקיימת הארכה בת שתי דקות (אנשוסן) זהו “קרב המוות הפתאומי”. המתחרה שיזכה בנקודה הראשונה (איפון או וזארי) יהיה המנצח. ב. אם בתום ההארכה אין נקודות, על השופטים להחליט על המנצח. ההחלטה תתבסס על אזהרות, יציאות, טכניקה והתנהגות בקרב.

תחרות קבוצתית
1. בכל קבוצה: 5 מתחרים ומאמן.
2. כל קרב מתנהל כמו בתחרות בודדים ללא אפשרות הערכה (אנשוסן). במידה ובתום הזמן הרשמי אין הכרעה, יוכרז שוויון בין הצדדים.
3. הקבוצה המנצחת היא זו שצברה יותר ניצחונות. אם לשתי הקבוצות אותו מספר ניצחונות, הקבוצה שצברה יותר נקודות (איפונים ווזארים) תהיה המנצחת.
אם עדיין יש שוויון, כל קבוצה תבחר נציג לקרב הכרעה (אנשוסן). אם שוב יש שוויון כל קבוצה תבחר נציג לקרב נוסף וזאת עד שקבוצה תנצח. פסילה נחשבת לנקודה מלאה (איפון).
4. בתחרות קבוצתית סדר המתחרים נקבע מראש, שינויים ניתן יהיה להכניס רק לאחר הסיבוב הראשון.

נקודות טכניות
1. עם השניים תוקפים בו זמנית אחד לפנים, אחד לגוף, התוקף לפנים יקבל את הנקודה.
2. אם השניים תוקפים בו זמנית, אחד נסוג, ואחד מתקדם, המתחרה המתקדם יקבל ניקוד.
3. אם אחד תוקף אזור פתוח של היריב תוך כדי נסיגה לא יינתן ניקוד לתוקף: הנסיגה סופגת את עוצמת ההתקפה.
4. אם לפני שהשופט קורא “יאמה” ע”מ להחליט על נקודה, המותקף יוצא מהזירה, הנקודה נחשבת.
5. אם לפני שהשופט קורא “יאמה” ע”מ להחליט על נקודה, התוקף יוצא מהזירה, הנקודה לא נחשבת.
6. אם השניים תוקפים בו זמנית אזורים דומים, בעוצמה דומה אין נקודות.
7. כל מגע הוא אסור. במקרה של מגע, תפסה או התנהגות בלתי הולמת השופט יתן אזהרה, ויכול להעניק חצי נקודה (וזארי) או נקודה (איפון) לצד השני.
מותר שלוש אזהרות בגלל מגע, תפיסה, התנהגות בלתי הולמת או כל פגיעה אחרת בחוקה.
אזהרה ראשונה ללא עונש. האזהרה השנייה מקנה ווזארי לצד השני. באזהרה שלישית נפסל המתחרה והצד השני זוכה בנקודה שלמה (איפון).
8. המנצח בקרב הוא הראשון שצובר 2 וזארי או 1 איפון.
9. אם בתום הזמן הרשמי לאחד בלבד יש וזארי, הוא המנצח.
10. אם יש שוויון בתום הזמן הרשמי, תהיה הארכה בת שתי דקות (קרב המוות הפתאומי) הראשון שיקבל ניקוד הוא המנצח.

10. אם יש שוויון בתום הזמן הרשמי, תהיה הארכה בת שתי דקות (קרב המוות הפתאומי) הראשון שיקבל ניקוד הוא המנצח.
11. משך הקרב והארכה שתי דקות נטו. מודד הזמן יעצור את השעון כל פעם שהשופט יגיד “יאמה” ויפעילו אותו מחדש עם הכרזת השופט “הג’ימה”. המודד יכריז על 30 השניות האחרונות של הקרב לשופט.
12. אין להשתמש במגנים, חוץ ממגני שיניים ואשכים, אלא רק אחרי אישור השופטים ועל מנת למנוע סיכונים או להגן על פציעה של המתחרה, המתחרים ישתמשו בכפפות יד דומות ומאושרות על ידי השופט הראשי.
13. מתחרה שנפצע קל ומסרב להמשיך את הקרב יוכרז כמפסיד.
14. “ג’ונאי צואי” – 1. אין ענישה 2. וזארי לצד השני 3. אין ענישה 4. איפון לצד השני

נספח א’:
כוח אדם
1. רישום ומזכירות 2. רופא 3. צוות עזרה ראשונה 4. מודדי זמן 5. אנשי קשר למזכירות 6. אנשי פיקוח ובקרה. 7. קריין 8. צוות השיפוט. 9. צוות אבטחה. 10. צוות חלוקת פרסים ומדליות.

ציוד
1. פרסים ומדליות לפי החלטת המארגנים. 2. פודיום 3. שולחן וכיסאות למזכירות ולרישום.

USAIsrael
נגישות