מתנ"ס רמת הנגב

ראש דוג׳ו – יאן אל עזרא
 
מתנ”ס רמת הנגב
 
ימים: ב’, ה’
 
ילדים – 18:30 – 17:00 ,מבוגרים 20:00 – 18:30
 
054-6690853
 
USAIsrael
נגישות