מתנ"ס רמת הנגב

ראש דוג׳ו – יאן אל עזרא
 
מתנ”ס רמת הנגב
 
ימים: ב’, ה’
 
ילדים – 14:30 – 17:00 ,מבוגרים 20:00 – 18:30
 
 
052-7087691
 
USAIsrael
נגישות